แนวทางการสร้างแบรนด์สู่ความเป็นเลิศในช่วงโควิด-19 | Best Practices for Brand Building during COVID-19

ปัจจุบัน เราอาจไม่สามารถทำการตลาดได้อย่างเคย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุด อย่าหยุดลงทุนกับแบรนด์ของตัวเอง

Ramadan during COVID-19

A data-driven look at how Coronavirus is changing consumer behaviours and the strategies Southeast Asian marketers should be implementing.

Ramadan 2020 Data Trends for Marketers

Ramadan-report-2020-malaysia-indonesia

Timing and location matters. With XACT, we’ve uncovered 7 trends Marketers should be looking at in Indonesia, Malaysia and Bangladesh to optimise a dynamic marketing strategy grounded in data.