แนวทางการสร้างแบรนด์สู่ความเป็นเลิศในช่วงโควิด-19 | Best Practices for Brand Building during COVID-19

ปัจจุบัน เราอาจไม่สามารถทำการตลาดได้อย่างเคย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุด อย่าหยุดลงทุนกับแบรนด์ของตัวเอง

Ramadan during COVID-19

A data-driven look at how Coronavirus is changing consumer behaviours and the strategies Southeast Asian marketers should be implementing.