Biến Dữ Liệu Thành Nền Tảng Của Mọi Chiến Lược Cùng Với CDP

Exclusively for Vietnam audience

 
Khách hàng hài lòng với trải nghiệm, an tâm chọn lựa và tiếp tục sử dụng sản phẩm
Đó là mong muốn của tất cả các doanh nghiệp.
Nhưng có cách nào để sử dụng những dữ liệu khách hàng cung cấp, biến đó thành cơ sở để thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn?
 
Hãy cùng với chúng tôi tham gia buổi hội thảo trực tuyến và khám phá cách Treasure Data CDP giúp doanh nghiệp tận dụng "biển" dữ liệu để nâng cao trải nghiệm khách hàng và đạt được những mục tiêu kinh doanh.
Bạn sẽ hiểu thêm:
 
 
  1. Trải nghiệm khách hàng quan trọng như thế nào trong thời đại kết nối số?
  2. Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) có thể đóng góp gì?
  3. Kinh nghiệm áp dụng cho từng ngành nghề và minh họa thành công cụ thể
 
NGÀY:

Thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023

THỜI GIAN:

2-3PM (GMT+7)

SPEAKER:

Nguyên Vũ

Tư vấn giải pháp - SB Telecom Việt Nam

See how it works for you

Let us show you in few steps.