ดาวน์โหลดกรณ | A Global Premium Skincare Case Study | Thailand

กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำระดับโลก พาแบรนด์ก้าวสู่ชัยชนะท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโดยการใช้ข้อมูล (data) มาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำระดับโลกในประเทศไทยรายนี้ สามารถเพิ่มยอดขายหน้าร้านจากเดิมอยู่ที่ 80% ให้เติบโตขึ้นถึง 490% ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดได้อย่างไร ❝ สถานการณ์โควิด-19 เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และผลกระทบของโควิดที่มีต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมการรับมือเอาไว้ เราต้องรื้อกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดใหม่ในชั่วข้ามคืน ADA ถือเป็นพันธมิตรที่ไม่เพียงเข้าใจแบรนด์ของเรา แต่ยังสามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเข้าด้วยกัน เพื่อประมวลผลเชิงลึกได้ จากนั้นสามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทำงานร่วมกัน เราสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราให้เข้ากับตลาดอีคอมเมิร์ซและทำยอดขายทะลุเป้าได้❞ P.T. ผู้จัดการองค์กรฝ่ายอีคอมเมิร์ซ บริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำระดับโลก (ประเทศไทย)

Customer Acquisition | Outcome-Driven For Sales

Start a new approach to lead generation for your sales team – avoid wasting resources on unresponsive leads. Contact our customer acquisitions expert on “pay-per-outcome” approach to digital advertising,